Kouvolan Kuitu / Suomen Datasafe Oy rakentaa Iitin kuntaan valokuituverkon. Verkon rakentaminen tapahtuu pääosin Haapa-Kimolan alueella sekä liityntäyhteyden osalta Lapinjärven kunnan alueella.

Valokuituverkon tarkoitus on palvella alueen asukkaita, yrityksiä ja julkisia toimijoita.

Pääasiallinen palvelutuote tulee olemaan kuluttaja-asiakkaille suunnatut nopeat Internet- palvelut. Yrityksille ja julkisille toimijoille tarjotaan mm. Internet-yhteyksiä, toimipisteiden yhdistämispalveluita sekä muita yritys- ja IT-palveluita. 

Rakennettavan verkon laajuus ojametreissä mitattuna on noin 32 km.

”Olemme selvittäneet valokuituverkon rakentamista alueelle jo vuosia. Markkinaehtoisesti projekti ei olisi voinut toteutua korkeiden rakentamiskustannusten vuoksi. Nyt saatu tuki mahdollistaa vihdoin huippunopeiden yhteyksien tuomisen alueen asukkaille ja yrityksille.”, sanoo Kouvolan Kuidun toimitusjohtaja Mika Rikkilä.

Osassa Iitin kuntaa valokuituverkko on jo ollut saatavilla aiemmin. ”Valokuituverkkojen laajentaminen tulevaisuudessa kattamaan tasapuolisesti koko kunnan alue on tärkeä tavoite kunnan elinvoimalle sekä luonnollisesti alueiden kotitalouksille ja yrityksille. Olemme kunnassa iloisia, että nyt liikkeelle päästään Haapa-Kimolan alueen osalta.” kertoo kunnanjohtaja Jarkko Salonen.

Hankkeen rahoitus

Suomen Datasafe Oy on 6.6.2023 voittanut Päijät-Hämeen liiton järjestämän kilpailutuksen kiinteän laajakaistan rakentamisesta Iitin kuntaan. Iitin kunta on myöntänyt rahoituksen Iitin laajakaistahankkeelle. Suomen Datasafe oy on hakenut ja saanut Traficomilta valtion laajakaistatukea hankkeelle. Loppuosa rahoituksesta tulee hankkeen toteuttajalta ja se katetaan mm. liittymämaksuin.

Hankkeen aikataulu

Hanke on nyt valmisteluvaiheessa ja sopimusten tekeminen alkaa lähipäivinä. Hankkeesta pidetään vielä alueella erillinen infotilaisuus. Maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2024. Hankkeen on määrä valmistua 2025.

Haapa-Kimolan verkkokuva

Ihastu Iittiin